AFFÄRER. Pr-byrån Story ökar både omsättning och rörelseresultat under sitt senaste räkenskapsår (brutet i november).

Omsättningen ökar med 56 procent till 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökar med 134 procent till 1,1 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 3,4 procentenheter till drygt 10 procent. Personalstyrkan ökade från sju till åtta snittanställda.