Sedan Fyllefiltret lanserades för knappt ett år sedan har 70 000 användare genomfört en halv miljon tester, och på så sätt förhoppningsvis undvikit pinsamma inlägg på Facebook.
– Det är en stor ära för oss att vinna priset, och hoppas att det sätter en standard för nästkommande tävlingsår. Och vi hoppas att vi har bidragit till en trevligare och nyktrare värld, kommenterade IQs avgående vd Ann-Therése Enarsson vinsten.
 
Fyllefiltret har tagits fram i samarbete med pr-byrån Deportivo.
 
Bland över 70 nominerade bidrag hade fem valts ut till final. De övriga finalisterna var:
  • Lina Thomsgård, grundare av Rättviseförmedlingen, som med ett roligt grepp belyst jämställdhetsfrågor.
  • Anna Nilheimer, kommunikationschef Telge med Telgemodellen, som drivit ett ambitiöst CSR-arbete.
  • Anders Lindström, PR Director från SAS som stod bakom kampanjen Love is in the Air.
  • Jessica W Sandberg med kampanjen How Hetero, som tagits fram i samarbete med Åkestam Holst.
 
Juryns motivering av de vinnande bidraget löd:
Alkoholkonsumtion och riskbeteenden är ett svårt ämne att ta upp oavsett målgrupp. Men med yngre målgrupper är det en rejäl utmaning att vara relevant. IQ har utgått från analys och insikt i hur yngre målgrupper tänker och känner inför alkoholkonsumtion sedan 2005. Utgångspunkten har varit att hitta teman som belyser konsekvenserna av ett beteende, snarare än alkoholkonsumtion i sig. Segmenteringen har alltså haft central betydelse för tillvägagångssättet. IQ har valt bort skrämselpropaganda och använt både nytänkande budskap, verktyg och kanaler som är mest relevanta för målgruppen, där sociala medier är ett nav i kommunikationen.
Juryn vill speciellt betona hur väl de långsiktiga målen stämmer överens med de taktiska greppen, samt att IQ faktiskt kan påvisa både att budskapen spridits och skapat engagemang. Dessa åtgärder har sammantaget bidragit till det övergripande trendbrottet kring ungas alkoholkonsumtion och riskbeteenden i samband med det som påvisades i en rapport från Stockholm Universitet nyligen. Detta är än mer imponerande utifrån hur befäst alkoholkulturen varit i generationer, samt att den långsiktiga trenden varit ökande konsumtion under en längre tid.
Stora pr-priset ska belysa vad som är möjligt att göra med pr, vilket gör IQ till en utmärkt vinnare under detta första år för tävlingen. Här ser vi hur pr både kan påvisa tydliga resultat på kort tid men också att den sammanlagda långsiktiga effekten kan stödja nya förhållningssätt till djupt rotade vanor och föreställningar.
 
I juryn satt Mats Georgsson, lektor i pr- och kommunikation på Stockholms universitet, Lars-Ola Nordquist, vd Comvision, Petra von Rohr, vd Burson-Marsteller, Peter Eriksson, vd Grayling, Jeanette Ström, marknadschef Svenska Spel, Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen och Helga Baagøe, kommunikationschef, SVT.
 
I sin bedömning tog juryn hänsyn till bakgrund – behov, utmaning, genomförande, nyskapande i aktiviteterna, resultatet och hur hållbart resultatet var över tiden.