Digitala brott ”är på väg att bli det största hotet mot företag”, pressmeddelar Svenska Stöldskyddsföreningen och kör igång ”Jobba säkert digitalt”.

Det handlar om en webbaserad utbildning för företags medarbetare, som Svenska Stöldskyddsföreningen anser ”oftast är den svagaste länken i säkerhetskedjan”,

Utbildningen tar 60 minuter tar upp saker som hur företagets datorer, mobiler och programvaror ska hanteras.

”Företag satsar mycket pengar på att säkra IT-systemen men glömmer ibland bort sina medarbetare som utan kunskap och grundläggande verktyg och rutiner blir den svagaste länken i säkerhetskedjan”, kommenterar Monika Johannesen, utbildningschef vid SSF.