Stockholms Handelskammare kör igång ”Omstartskommissionen”.
Kommissionen ska jobba med ”reformer” som ska ”stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen” och rivstartar med ett inlägg på DN Debatt. I augusti 2020 ska det finnas färdiga förslag på plats.

Bakom Omstartskommissionen står Stockholms Handelskammare, som brukar idka kraftfull opinionsbildning, bland annat mot höghastighetstågen.

”Sverige behöver en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Med nytänkande, mod och ledarskap kan vi komma starkare ut ur krisen än vi gick in i den”, kommenterar Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Ordförande för kommissionen är Klas Eklund, ekonom på Mannheimer Swartling.

I övrigt får kommissionen ansvarig för olika intresseområden.

arbetsmarknad – Oskar Nordström Skans, professor och föreståndare för Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning.

bostäder – Tor Borg, analytiker Boverket, före detta chefekonom SBAB.

entreprenörskap – Pontus Braunerhjelm, professor vid Institutet för industriell ekonomi och organisation, KTH, före detta vd Entreprenörskapsforum.

europasamarbetet – Cecilia Malmström, gästprofessor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, före detta EU-kommissionär, EU-minister och Europaparlamentariker.

finans- och stabiliseringspolitik – Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet, före detta ordförande Finanspolitiska rådet.

grön omställning – Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose och Miltton Europe, före detta. språkrör Miljöpartiet samt riksdagsledamot.

infrastruktur – Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet.

ny teknik – Amy Loutfi, vicerektor och professor i informationsteknologi, Örebro Universitet.

skatter – Åsa Hansson, docent, Institutet för Näringslivsforskning, Lunds universitet.

utbildning och omställning – Susanne Ackum, före detta statssekreterare Finansdepartementet, f.d. riksrevisor, ordförande Forum för omställning.