Stockholm lägger ner arbetet med att försöka få vinter-OS till staden år 2026, ett arbete som bland annat JKL-konsulten och förra S-ledaren Göran Persson har jobbat med. Socialdemokraterna,  som leder den politiska majoriteten, tycker helt enkelt att de andra partierna inte stöttar kandidaturen.
 
– Det blir tyvärr så när det bara är ett parti som är väldigt positivt, och jag är fortfarande väldigt positiv till vinter-OS och Paralympics 2026. Men det finns ingen bred parlamentarisk enighet i Stockholms kommun, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (s).
 
Har ni haft mer er något parti över huvud taget?
– Vi har varit positiva sedan tidigare. Jag har drivit på för att få fram utredningar och de visade att det skulle vara väldigt positivt för Stockholm om vi arrangerade spelen. Det gick ut på remiss och svaren kom i slutet av förra veckan. De visade också att OS skulle vara positivt. Men inga fler partiet kan öppet gå ut och säga att man är för OS. Man utreder vidare eller väljer att säga nej. Det är trist.
 
Handlar det om blockpolitik eller har ni gjort ett dåligt jobb med att få till en bred överenskommelse?
– Nej, jag tycker inte det. Jag valde att ta fram en utredning som är oerhört gedigen och som visar många olika fördelar men också utmaningarna vi har. Vi har varit väldigt transparenta med underlaget in i respektive partigrupp i Stockholms stadshus. De har också fått föredragningar, om de har velat det. Sedan måste respektive parti landa sina beslut. Sedan är det ju så att alla stora projekt innebär risker, men man måste våga fatta beslut. Jag ser ju att ett OS skulle vara väldigt viktigt för jobben och besöksnäringen och naturligtvis vintersporten. Vi är ju ett vinstersportland. Det skulle ha varit jättemaffigt. Men kanske någon annan gång.
 
Vad har du fått för signaler från Moderaterna?
– Att de inte är redo att gå till beslut. De var inte mogna för beslut för vinter-OS 2022 heller. De verkar behöva en lång startsträcka och svar på frågor som man kanske i förväg inte kan få svar på.
 
Har Moderaterna lite lågt OS-tempo?
– Det är inget rungande JA i alla fall. Man måste ju ha en vilja att se vilken otrolig fördel det här är för företagandet och vintersporten. Har man inte det får man utreda mera.

Har Moderaterna varit utredningsbenägna?
– Ja, det skulle man kunna säga. Men jag som är ansvarig måste gå vidare.
 
Droppen som fick proppen att gå ur Socialdemokraternas OS-arbete här och nu, var att Internationella olympiska kommitténs (IOKs) nya regelverk, Agenda 2020, kommer med sina detaljinstruktioner först november 2017 i stället för augusti 2016, som tänkt.
– Om man ska ha exakta svar på Agenda 2020, kommer jag inte att kunna svara på det förrän sommar-OS 2024, då det ska vara fullt implementerat. Men man kan inte svara på alla frågeställningar i förväg utan man måste våga gå vidare. Och det är bara Socialdemokraterna, som vågar det i dagsläget.

Ni kanske har OS förankrat i partiet med hjälp av Göran Persson?

– Hahah. Vi slåss för jobben, så det är naturligt för Socialdemokraterna. IOK skulle lägga minst 8 miljarder på ett OS och Paralympics i Stockholm.  Det skulle fantastiska möjligheter för sysselsättning och jobb. investeringarna skulle komma vintersportarna till del.