Nu ska arbetsrätten utredas en gång till och då med synpunkter från LO, om statsminister Stefan Löfven (s) får som han vill.
Svenskt Näringsliv har tidigare sagt att det är viktigt att de nya Las-reglerna kommer på plats under mandatperioden.

Stefan Löfven berättar i kvällens SVT Agenda att han vill se en ny utredning om arbetsrätten.

”Vi gör det i samråd med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, partierna i Januarisamarbetet.  Nu ska vi ta fram direktiven och så ser vi processen framåt”, säger han till SVT.

Även LO, som har hoppat av den överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv ar slutit, ska få vara med och tycka till.

”När regeringen påbörjar en utredning kommer vi inte säga att en part inte får yttra sig, så kan det inte gå till”, säger Stefan Löfven i SVTs Agenda.

Tidigare har Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl sagt på den egna hemsidan:

”Det är bra att regeringen vill låta överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv ligga till grund för lagstiftning”.

Han har vidare understrukit ”att Svenskt Näringsliv står fast vid den överenskommelsen och att några ändringar inte är aktuella” och att ”riksdag och regering har att välja mellan Toijerutredningen och vår överenskommelse med PTK”.

Dessutom är det bråttom:

”Det är mycket viktigt att det nya regelverket på arbetsmarknaden kommer plats så snart som möjligt under mandatperioden”, anser Mattias Dahl.