Lisbeth Palme, änka till Socialdemokraternas tidigare partiledare och statsminister Olof Palme, har avlidit vid en ålder på 87 år.

”Det är med stor sorg jag tagit emot beskedet om Lisbeth Palmes bortgång. Mina tankar finns i denna stund hos Lisbeths och Olofs tre söner och deras familjer”, kommenterar dagens partiledare Stefan Löfven, och vidare:

”Jag hade många fina samtal med Lisbeth Palme, oftast på Gotland och i samband med tal i Almedalen. Hon var en trogen åhörare där, alltsedan Olof Palme höll sitt första tal där för femtio år sedan.”

Stefan Löfven säger även:

”Att värna barnets rätt är alltjämt en central politisk uppgift. Jag känner att det bästa sättet att hedra Lisbeth Palmes minne är att fortsätta det arbetet med största möjliga kraft.”

Lisbeth Palme drev på för FNs barnkonvention skulle bli antagen 1989 och var med och förberedde det globala barntoppmötet 1990. Hon verkade som ordförande i FNs barnfond och i den svenska Unicef-kommittén.