När Stefan Löfven avgår entledigas även alla statsråd av talmannen. De sitter dock kvar i en övergångsregering som leds av Stefan Löfven, medan talmannen sonderar stödet för en ny regering, sannolikt ledd av Magdalena Andersson (s).

Centerpartiet kommer att trycka ”gult” och släppa fram Magdalena Andersson efter att ha fått följande:

* Strandskyddet förändras i grunden, något som ska göra det ”enklare att bo och verka i lands- och glesbygder”.

* För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker upphävs strandskyddet.

*  I strandnäraområden som kommunerna väljer ut ska det bli tillåtet att bygga.

* Skogsägare får stärkt äganderätt, med frivillighet som utgångspunkt när skog eller natur ska skyddas.

* Det ska bli enklare för skogsägaren att själv skydda sin skog.

* När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska det beslutet tas ”skyndsamt”, markägare ska också snabbt få ersättning.

Miljöpartiet är också nöjda. Språkrören Märta Stenevi och Per Bolund skriver på Facebook:

”Nu stärker vi strandskyddet där det behövs som mest och säkrar människors tillgång till stränder och natur. Dessutom skyddar vi mer värdefull skog än någonsin tidigare, inte minst de fjällnära skogarna”.

Strandskyddet för stränder i exploaterade områden stärks bland annat.