Han har med hjälp av bland annat kongressmotioner kunnat dela Socialdemokraterna i två grupper. Partidistrikten i Stockholms län, Östergötland och Jämtland har folkrörelsedemokratiska tendenser och är jämförelsevist positiva till privat drift i vård, skola och omsorg. Distrikten Skåne, Blekinge, Jönköping och Stockholms stad är mer statssocialistiskt orienterade och är starkt negativa till privat drift inom välfärden. De flesta partidistrikt är dock obestämda.
 
– Statsocialisterna tycker att det är principiellt viktigt att välfärdens institutioner ägs offentligt. Folkrörelsetraditionen uppskattar kooperativ drift och mångfald och betonar inte det offentliga ägandets betydelse på samma sätt.
 
Enligt SVTs Valpejls undersökning av riksdagskandidaternas attityder till privat drift i välfärden ligger Moderaterna på 1,69 på en skala som sträcker sig från -2 till 2. Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt ligger på -0,05 medan de i Jönköpings partidistrikt är starkt negativa, -1,69.


– Det betyder att Socialdemokraterna i Jönköping ligger nära Vänsterpartiet medan Stockholms läns partidistrikt ligger nära Miljöpartiet, säger Anders Lindbom.

Han har inte undersökt det, men anar att även de andra partierna visar avvikelser mellan olika distrikt.

– I Miljöpartiet är variationen mellan riksdagskandidaternas attityder till privat drift som störst. Då undrar man om det inom Miljöpartiet även finns geografiska skillnader.

Vad får din undersökning för praktisk betydelse?

– Det har nog funnits kännedom i Socialdemokraterna om skillnaderna. Men nu har jag redovisat vissa vetenskapliga belägg för vad många inom partiet anat.

Vad får skillnaderna i Socialdemokraterna för konsekvenser?
– Skillnaderna har en praktisk betydelse för vad Socialdemokraterna gör i kommunerna där besluten om privat drift huvudsakligen fattas. Där hävdar jag att den socialdemokratiska politiken varierar påtagligt mellan de olika landsändarna.

Vet väljarna vad de får?
Jag är osäker på om väljarna i till exempel Linköping eller Jönköping känner till att deras socialdemokratiska kommunpolitiker inte är genomsnittsocialdemokrater utan är tydligt inspirerade av respektive idétradition. För att utrycka det brutalt så har svensk valforskning tidigare visat att det inte finns kommunala väljare, att riksdagsvalet vanligen är avgörande också för röstandet på kommunal nivå. På det viset är detta något av ett problem, men inte unikt för Socialdemokraterna.