Luleå, en kommun med lång tradition av stabilt S-styre tappar nu sin andra kommunordförande, under dramatiska former, på ett års tid. Vad är det som har hänt? Om det pratar Dagens Opinion med Lenita Ericson, som i går gick på dagen från rollen som kommunstyrelsens ordförande och Anders Öberg, ordförande för Socialdemokraterna Luleå.
Före ungefär ett år sedan avgick Niklas Nordström som kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Den formella orsaken var ”akut stress”. Den informella bilden var att det handlade om ”olämpligt beteende”.  Då klev kommunens vice ordförande och partikamrat Lenita Ericson ut och sa att hon ville ha jobbet och vann en medlemsomröstning. Dock ställde sig inte alla partikollegorna bakom. Nu, ett år efter att Niklas Nordström gick på dagen gör hon samma sak själv.

– Jag har till slut fått inse att jag inte har de förutsättningar jag behöver för att kunna verka som kommunstyrelsens ordförande. Jag har inte det helhjärtade stöd från partiledningen som behövs, säger Lenita Ericson.

Varför kommer det just nu?
 – Du vet det där uttrycket, ’droppen som får bägaren att rinna över’. Det var verkligen en droppe. Bägaren var full. Det är inte enkelt att beskriva. Det är en lång rad av ständigt ifrågasättande av mitt agerande som till slut blir ohållbart. Det är inte acceptabelt.

Lenita Ericson utvecklar:

– Droppen som fick bägaren att rinna över var en diskussion om ett svar till ett debattinlägg till en gruppledare i oppositionen och där verkställande utskottet helt sonika körde över mig och skickade in ett svar jag inte stod bakom och som inte hade den ton och det innehåll som jag tycker är lämpligt.

Debattsvaret gällde en debatt om hur skolan i Luleå ska omstruktureras, något det ska hålla folkomröstning om inom ett par veckor.

– Det är så klart folkomröstningen skapar stor anspänning i partiet och politiken.

Kände du att det skulle vara tufft att axla folkomröstningen och har ditt avhopp något med det att göra?
  – Det som är ohållbart är att gå in i en sådan process som kommunstyrelsens ordförande och inte känna att vi har en strategi och ton som är hållbar i debattklimatet. Då tycker jag att det är ansvarsfullt av mig att låta de som tar sig den makten och få ta ansvar för processen.

Du hade inte alla bakom dig i S-ledningen när du tog rollen för ett år sedan. Har det spelat in?
 – Det är ju det jag någonstans tror. Jag var ju medlemmarnas val. Men det var också tydligt att det fanns en klick som verkligen, verkligen inte tyckte att jag skulle ha den här rollen. Det har de fortsatt att tycka.

Men du har heller inte lyckats övertyga dina motståndare under ett år?

– Så kan man ju se det. Men jag tycker inte det är vad man ska behöva göra när medlemmarna har sagt sitt. Då ska man ju få stöd för att kunna utföra sitt uppdrag. Annars blir det ohållbart.

En del säger att du är lynnig som ledare?
 – Det måste du låta de svara på. Jag har befarat att det skulle komma den typen av svartmålningar nu. Är jag för svag eller för stark? Det är en blandning av både ock tydligen.

Det uttrycks en oro kring hur du har drivit på för etableringen av Hybrit (regeringens tunga projekt för fossilfri ståltillverkning), att det inte har varit tillräckligt tydligt och att det nu riskerar att hamna i Gällivare. Hur ser du på det?
 – Jag är väldigt glad över den feedback vi får från de aktörer som tittar på att etablera sig här. Jag personligen och teamet i Luleå får mycket beröm för det hårda arbete vi gör. Det är den feedbacken som är viktig för mig.

Det har gjorts en direktupphandling av ledarskapskonsulttjänster i ett bolag som du har startat. Har det spelat in i detta?
 – Upphandlingen gjordes av Luleå Business Region.

Så du har inte varit inblandad i den?
 – Självklart inte. Och det är fakta.

Vem vill ta över din roll nu?
 – Det är upp till partiet att titta på det nu.

Har ni olika politiska uppfattningar?
 – Inte direkt. Man tycker alltid olika. Och det ska man prata om. Så vänder man och vrider på det och fattar man beslut. Det är väl mera processen för hur det ska gå till. Ska det vara en liten klick som tillsammans ska sitta i en bunker och bestämma politikens innehåll i detalj? Eller ska vi ha en process som är bredare och mer inlyssnande? Där finns det en djup skiljelinje.

Vilken linje står du för?
 – Jag strå frö den linje där vi både inom partiet och ut mot medborgarna ska vara mer inlyssnande och jobba med dialog och förankring. Det handlar också om vilken attityd man ska ha till de som tycker annorlunda. Ska vi ha en vi-vet-bäst attityd eller ska vi tänka att det faktiskt kan ligga något i det folk säger?

Vad ska du göra nu?
  – Det är ju inget jag har gått och funderat på. Fokus i går och i dag är att vara transparent och svara på media. Och framförallt prata med jättemånga oroliga medlemmar och lulebor och försöka övertyga dem om att det här kommer att bli bra framåt.

Nu får Anders Öberg, ordförande för Socialdemokraterna Luleå, återigen dra igång processen med att skaffa en ny ordförande för kommunen medan Fredrik Hansson (s), kommunstyrelsens vice ordförande och Anders Josefsson (m), kommunstyrelsens andra vice ordförande går in och axlar ledarskapet under tiden.

– Vi beklagar att hon väljer att avsäga sig uppdraget. Hon har inte pratat med oss och vi har inte fått möjlighet att höra i alla delar hur hon ser på att hon avsäger sig. Det är synd och tråkigt. Jag beklagar verkligen, säger Anders Öberg.

Kom det oväntat eller har ni fått signaler?
 – Vi visste inget alls förrän några minuter innan hon lämnade pressmeddelandet igår.

Intrycket är att det har pågått en maktkamp ända sedan hon tillträdde. Har ni haft kännedom om det?

– I ett politiskt parti finns det alltid en diskussion, kring politiken och frågor, och man gör vägval på olika sätt. Jag kan inte se att det har varit på annat sätt nu än vad det har varit tidigare år.

Luleå brukar ha stabilt S-styre. Vad säger detta om hur partiet mår?
– Jag kan bara konstatera att det är ett oerhört tufft uppdrag att vara kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Det är en utmaning, helt enkelt. Vi har anledning att fundera på hur vi skapar förutsättningar för att den som får uppdraget också klarar av att hantera det och att ta ansvar för de frågor det här uppdraget innebär, säger Anders Öberg.

Har det blivit tuffare att leda Luleå?
 – Det finns många och stora frågor som är avgörande över tid och behöver hanteras. Vi har hamnporten, etableringen av Hybrit, det finns skolstrukturer och också ett stort behov av att bygga så att Luleå och Norrbotten ska fortsätt att växa, många komplexa frågor som hänger ihop.

Har det varit meningsskiljaktigheter vad gäller sakpolitiken?
 – Det finns alltid skillnader i vägval. Men så är egentligen politikens villkor. Man ska kunna diskutera vägval. Sedan är det upp till fullmäktigegruppen att besluta och ta ställning.

Hur långt borta är en ny kandidat?
 – Nu har vi haft erfarenhet av att hantera det här. Jag räknar med att vi ska ha ett namn färdigt före årsskiftet.

vet du mer?
tipsa anonymt

 

Rolf van den Brink