Omsättningen höll sig nästan på samma nivå som 2018. Men under 2019 vände förlaget Vi till förlust.

Vi Media ger ut tidningen Vi man producerar också content som tidningen Mer Smak för Coop och Lyckoslanten för Swedbank.

Omsättningen minskade med 0,9 procent till 45,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en vinst på 752 000 till en förlust på -2,5 miljoner kronor. Förlaget tog investeringar  i en ny webbplats och betalfunktioner. Ägarna sköt till 13 miljoner i aktieägartillskott.

Lönekostnaderna ökade med 70 procent till 9,7 miljoner, varav vd-lönen låg på 1,3 miljoner. Antalet anställda låg oförändrat på 12 anställda.