Omsättningen hamnar därmed på 19,6 miljoner kronor för bokslutsåret 2010. Det är byråns högsta notering.
Ägaren Axel Lagerbielke firar genom att ta ut 3,0 miljoner kronor av de disponibla vinstmedlen.
Rörelseresultatet ökade med 9,7 procent till 3,3 miljoner kronor.
Personalstyrkan ökade från 14 till 17 personer.