Den svenska streamingjätten hotar att flytta sin forskning och utveckling utomlands om politikerna inte agerar och så att rätt kompetens finns tillgänglig. Spotify kommunicerar sina krav via Svenskt Näringslivs digitala kanal Arbetsmarknadsnytt.

Arbetsmarknadsnytt har pratat med Spotifys hr-chef Katarina Berg. Inom de närmaste fem åren kommer det att saknas 70 000 programmerare i Sverige, enligt Spotify. Utbildningsväsendet kan inte förse Spotify med rätt kompetens tillräckligt snabbt.

Här är Spotifys kravlista till politikerna:

* Ett enkelt system med personaloptioner med lika gynsamma skatter som i andra länder.

* Flera valmöjligheter vad gäller bostäder för talanger.

* Ett enklare regelverk runt de så kallade kompetensutvisningarna med en lag som inte hindrar topptalanger från att jobba i Sverige. Det ska vara ”lätt att göra rätt” med tydligare lag, förenklad process och kortare väntetider. Företag som inte gör rätt ska straffas, inte individer.

läs hela artikeln