Omsättningen ökade med 69 procent till 15,9 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 35 procent till 10,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 3,5 miljoner kronor medan rörelsemarginalen föll med 3,8 procentenheter till 32 procent, räknat på byråintäkt.
Antalet snittanställda föll från sex till fem. Personalkostnaden ökade likväl med 3 procent till 6,1 miljoner kronor.