Pr-byrån på Spoil Concepts event-affärer påverkades av corona-pandemin och byrån tappade i omsättning under det senaste räkenskapsåret (brutet i september).

Omsättningen för Spoil Concept föll med 4,9 procent till 20,7 miljoner kronor. Byrån minskade personalstyrkan från 11 till 10 och minskade personalkostnaden med 5,8 procent till 7,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 174 000 kronor.
Rörelsemarginalen slutade på 0,8 (0,7) procent.