Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli) ökade Södra Tornet omsättningen med 25 procent till 18 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 21 procent till 14 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 29 procent till 2,1 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 15(25) procent. Ägarna tog ut 1,6 miljoner kronor av vinstmedlen.
Antalet anställda ökade från 13 till 15.
Intäkt per anställd ökade med 4,6 procent till 938 000 kronor.
Personalkostnad per anställd ökade med 14 procent till 646 000 kronor.