Inför partikongressen 3-7 november kastar Socialdemokraterna januariöverenskommelsen över bord och tar fram förslag på egen jobbpolitik. Bland annat vill partiet öppna nya gruvor i Sverige.

Här är ett urval av jobbförslagen från Socialdemokraternas partistyrelse:

* Nya gruvor ska kunna öppnas ”för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler”. Tillståndsprocesser ”ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter”.

* F-skattsedlar ska kunna kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk vid gig-jobb.

* Arbetskraftsinvandring ”endast i bristyrken”.

* Återinförd skattereduktion för A-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.

* 90 procent av Sverige välfärdsarbetare ska ha heltidsjobb under nästa mandatperiod.

* Delta i språkundervisning ska vara ett krav för ekonomiskt stöd om bristande kunskaper i svenska är det som hindrar en person från att få jobb.

* Möjligheten för långtidsarbetslösa att få subventionerad anställning ”bör utvidgas även till deltidsarbetslösa efter en viss tid”.