Redan på partikongressen 2013 beslutade att Socialdemokraterna att införa en gemensam medlemsavgift till efter kongressen 2015. I dag är det distrikten som sköter hanteringen och prissättningen av medlemsavgifterna. Det innebar att medlemsavgiften kostade olika mycket i olika distrikt.
 
I snitt kostar ett medlemskap i dag 211 kronor per år. På kongressen lägger partiledningen fram förslaget att medlemsavgiften ska kosta 300 kronor per år från 1 januari 2016. Intäkter från medlemmar ska fördelas jämt mellan partistyrelse, partidistrikt, s-förening och arbetarekommun. Hanteringen av medlemsavgifter ska ske centralt.