Det är det de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Monica Green, Krister Örnfjäder, Åsa Lindestam, Jasenko Omanovic och Peter Persson som ställer varsin interpellation till utbildningsministern.
 
Medan interpellationerna rör olika lärosäten är frågan densamma: Tänker regeringen och Jan Björklund vidta några åtgärder för att öka antalet studieplatser?
 
Socialdemokraterna påpekar att antalet studieplatser på högskolor och universitet minskat med totalt 16 184 helårsplatser sedan 2011 och ”prognoser är fortsatt sjunkande”. Trots att antalet sökande är högre än någonsin har antalet studerande enligt s-politikerna minskat för varje år sedan 2010 och i dag finns det 377 högskoleplatser per 1 000 personer i åldrarna 19-24 år, jämfört med 431 för sju år sedan när Alliansen kom till makten.
 
Oppositionspolitikerna varnar för att Sveriges konkurrenskraft minskar som en konsekvens av de neddragningar som gjorts.
 
”År 2010 var examensfrekvensen nere på 37 procent. Sverige ligger på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60 procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en examensfrekvens på 42 procent. Om nuvarande politik får råda kommer Sverige under de kommande åren att ligga under genomsnittet i OECD. Länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige”, skriver ledamöterna i sina interpellationer.
 
Socialdemokraterna har länge drivit frågan och Jasenko Omanovic har tidigare drabbat samman med Jan Björklund i en debatt kring nedläggningen av Campus Härnösand. Då slog ministern tillbaka mot påståendet att Sverige skulle halka efter länder som Polen och Slovakien i antalet högskoleutbildade och hävdade att Sverige snarare har fler studenter nu än 2006.
 
– Vi drar ner 10 000 platser för att vi tidigare finansierade utomeuropeiska studenter. Platserna finns delvis kvar, men finansieras inte längre av riksdagen. De andra 10 000 platserna, som riksdagen är överens om vill jag understryka, var den tillfälliga satsning som gjordes under den djupaste finanskris 2008 när vi såg framför oss att lågkonjunkturen skulle innebära arbetslöshet mot 12-13 procent. Men den blev inte så hög, sade han under debatten.
 
Samtliga interpellationsdebatter är planerade till den 19 november.