Det är överste Niclas T Karlsson som vänder sig till försvarsutskottet med ett mejl.
 
”Frågan tog fart i lokal media då helt korrekt information dessvärre inte delgavs”, skriver han.
 
I mejlet redogör han att det enligt Must inte finns någon anledning att förändra något när det gäller bärandet av uniform på allmän plats.
 
Det som har fått medier att reagera är en instruktion från försvaret om att man som enskild inte ska utsättas för onödiga risker.
 
Nu kritiseras Försvarets kommunikation till de egna anställda och allmänheten. David Bergman, kapten och doktorand i psykologi skriver på Wisemans Wisdoms blogg:
 
”Att inte bära uniform offentligt på grund av att rikets fiender kan komma att försöka göra dig illa är en farlig del av en Nederlagsdoktrin. Signalen till omvärlden riskerar att bli ödesdiger; om bara antydan om ett hot är tillräckligt för att skrämma svenska soldater ur sina uniformer, hur ska de då reagera vid en verklig konflikt? Och om försvaret viker sig för hot, hur kan vi då förvänta oss en hög försvarsvilja bland den civila befolkningen.”
 
David Bergman anser att rådet till försvarsanställda borde vara att bära uniform ofta och med stolthet.
 
Tonchi Percan