Moderaterna bruka vilja minska på statens verksamhet i regeringsställning. Nu ska Moderaterna samarbeta med Sverigedemokraterna som vill införa en ny myndighet. Dessutom är det en myndighet som ska utföra en funktion som Moderaterna avskaffade under sin senaste period i regeringsställning.

Sverigedemokraterna föreslår en helt ny myndighet för sjukskrivna och långtidsarbetslösa. Detta efter att SD har tittat på den inte i partiet alltid så uppskattade public service-kanalen SVTs program Uppdrag Gransknings reportage om Försäkringskassans arbete och bedömningar av sjukskrivna.
Reportage visade att avslagen långtidssjukskrivna har ökat och att människor hamnar mellan stolarna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Sverigedemokraterna vill därför att en ny myndighet tar över ansvaret från Försäkringskassan med Arbetsförmedlingen som samverkar närmare med vården.

”Vi ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit i Uppdrag Gransknings inslag om Försäkringskassan. Deras avslöjande visar tydligt att det största ansvaret för den utveckling som skett med hårdare bedömningar ligger hos regeringen”, kommenterar Julia Kronlid, ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott för Sverigedemokraterna.

Hon kommenterar vidare:

”Samtidigt är det också tydligt att många hamnar i kläm på grund av de olika bedömningar som görs av läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vår uppfattning är att det finns ett uppenbart behov av att helt reformera nuvarande system genom att slå samman ansvaret för sjukskrivna till en och samma myndighet”.

Dock var det Sverigedemokraternas tänkta samarbetspartier KD och M som flyttade en del av ansvaret för de långtidssjukskrivna från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.