Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ägnade en betydande del av sitt sommartal att måla upp en hotbild av elbrist. Han kallade politiker, i första hand miljöpartisterna, som vänder sig emot kärnkraft för ”extremister”.

Talet markerar att Sverigedemokraterna på allvar vill ta en position inom energipolitiken.

”Låt oss slå fast en sak, energipolitik är klimatpolitik”, sade Jimmie Åkesson.

Han berättade att han hade diskuterat energipolitiken under sin lunch med KD-ledaren Ebba Busch Thor.  Även Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson ser kärnkraft som en del av lösningen på klimatfrågan. Han berättade också att partiet ställer sig bakom Moderaternas förslag på en ny energikommission. Och dömde ut den nuvarande energipolitiken:

”Den energipolitik som de vänsterliberala partierna driver är både ineffektiv och kontraproduktiv, ur ett klimatperspektiv”.

Dessa ”vänsterliberala” kallade Jimmie Åkesson för ”verklighetsfrånvända extremister”.

Jimmie Åkesson exemplifierade elbristen med ” flera stora företag” i Skåne som inte ”kan expandera, utan tvingas flytta sina investeringar på grund av elbrist”. Och i ””Stockholm finns det risk för att flera viktiga investeringar inte kan driftsättas de närmaste tio åren”.  Jimmie Åkesson hänvisade till ”rapporter” som ”pekar på enorma samhällsekonomiska förluster – uppemot 150 miljarder kronor”.