Förslagen presenterades av SDs ekonomisk politiska talesperson Oscar Sjöstedts och rättspolitiska talesperson Tobias Andersson.

Oscar Sjöstedt hänvisar till statliga offentliga utredningar som ska visa att felaktiga bidrag kan ligga på 27 miljarder kronor per år.

– Det här hotar skattesystemets legitimitet, säger Oscar Sjöstedt, och lägger till:

–  Vi vill visa att vi kan satsa på trygghet och välfärd utan att höja skatterna. Då fungerar det inte med 27 miljarder på felaktiga bidrag eller ett internationellt bistånd på strax under 60 miljarder. Där har vi nästan 100 miljarder som försvinner till uppenbarligen ingen nytta för vanliga, svenska, hederliga skattebetalare.

SD presenterar sina förslag i ett texthäfte med namnet ”Välfärdsbankomaten”.

De nya förslagen är:

* anmälningsskyldighet för offentliga organ som kommer i kontakt med ”illegala” (personer som inte har rätt att befinna sig i Sverige).

* förbud mot kommuner att dela ut bidrag till ”illegala”.

* stopp för bidrag till personer som har dömts för bidragsbrott.

* näringsförbud för personer med kopplingar till organiserad brottslighet.

* revidering av offentlighets och sekretesslagen.

* en ny myndighet för kontroll av bidragsutbetalningar.

* myndighetslista över företag som skickar ut bluffakturor.

* återinfört tjänstemannaansvar.

* krav på svenskt medborgarskap för fler tjänster.

* utökade krav på kontroll och säkerhet inom myndigheter.

* skärpta straff för hot och våld mot tjänstemän.

Jimmie Åkesson bokade i år av sitt tal under Järvaveckan med hänvisning till att Kakan Henriksson skulle vara programledare i Järvaveckan Live. Tobias Andersson tycker att det hade varit mer ”relevant om myndigheter som Skatteverket och Kronofogden idag hade åkt ut till Järva för att inleda den folkräkning riksdagen har beslutat om.

– Järva är ju ett utsatt område. Jag är övertygad om att om polisen hade varit på plats, med Migrationsverket och andra berörda myndigheter och gjort en insats, då hade man garanterat funnit både en och annan som befinner sig illegalt i Sverige. Det hade varit ett ypperligt tillfälle att initiera folkräkningen, säger Tobias Andersson, och lägger till:

– En folkräkning är en förutsättning för många av våra andra förslag.

Vilket av era förslag kommer att gå hem mest hos väljarna i valet?
 – Det som kanske är lättast att kommunicera, till åtminstone våra väljare, är det direkt ohållbara i att vi sannolikt har 100 000-talspersoner i Sverige som vi inte vet vilka de är.

Ni föreslår en ”bidragsspärr” för bidragsfuskare, vad ska hända med människor som inte får bidrag?
 – De skulle ju ha tänkt sig för innan.  Jag ska vara ärlig och säga att jag har svårt att känna sympati för personer som medvetet försökt förleda det samhälle som har finansierat deras uppehälle. Och det här är ju en förebyggande åtgärd.

Det kan ju ändå sluta med att tusentalspersoner körs ut på gatan, är det hållbart?
 – Nej, det är inte hållbart. Däremot är det säkerligen en andel av dessa som skulle vara aktuella för utvisning.