SCBs partisympatimätning visar också hur olika gruppers stöd för partierna förändras.  Så här förändras stödet för partierna på gruppnivå.

Liberalerna
Liberalerna visar inga skillnader mellan män och kvinnor och inga tydliga skillnader mellan åldersgrupper eller inrikes och utrikesfödda. Andelen sympatisörer är större bland dem med eftergymnasial utbildning jämfört med dem som har en kortare utbildning.
Jämfört med november SCBs mätning 2019 minskar stödet för partiet bland kvinnor.

Moderaterna
Stödet för Moderaterna är fortsatt större bland män än kvinnor och bland dem som är yngre än 65 år. Moderaterna har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Jämfört med november 2019 ökar stödet för partiet bland kvinnor, och bland personer i åldern 18-29 år samt 50-64 år, bland inrikes födda och bland dem med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning, mindre än tre år.

Kristdemokraterna
Inga skillnader mellan män och kvinnors sympatier för Kristdemokraterna. Inte heller finns några tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper, och inte heller för inrikes födda och utrikes födda och likaså utbildningsnivå. Jämfört med november 2019 har stödet minskat bland kvinnor, bland inrikes födda och bland personer som är 50-64 år.

Socialdemokraterna
Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Stödet för S är cirka dubbelt så stort bland dem som är över 64 år och äldre jämfört med dem som är 29 år och yngre. Partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Stödet är större  bland personer utan eftergymnasial utbildning.
Jämfört med november 2019 har stödet för Socialdemokraterna ökat i de flesta grupper förutom åldersgruppen 18-29 år, bland inrikes födda, bland dem med gymnasial utbildningsnivå och eftergymnasial utbildning.

Vänsterpartiet
Stödet för Vänsterpartiet är större bland kvinnor än män. Stödet är större bland dem som är yngre än 50 år, jämfört med dem som är äldre. Störst stöd har partiet i gruppen 18 och 29 år. Stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning.
Inga förändringar inom grupperna är statistiskt säkerställda jämfört med november 2019.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har ett större stöd bland kvinnor än bland män och bland dem som är 49 år och yngre. Stödet är större bland personer med eftergymnasial utbildning.
Jämfört med november 2019 minskar stödet bland män, bland personer som är 18-29 år och 50-64 år, bland inrikes födda och bland personer med gymnasial utbildning.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har ett större stöd bland män än bland kvinnor och bland dem som är 50 år och äldre. Partiet har ett större stöd bland inrikes födda jämfört med utrikes födda. Stödet är ”betydligt större” bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.
Jämfört med november 2019 minskar stödet för partiet i många grupper, förutom gruppen 18-29 år, bland inrikes födda och bland väljare med eftergymnasial utbildning längre än 3 år.

Centerpartiet
Stödet för Centerpartiet är större bland kvinnor än bland män och större bland personer som är 29 år och yngre. Centerpartiet har en större andel sympatisörer bland personer födda i Sverige än bland utrikes födda. Stödet för Centerpartiet är större bland personer med eftergymnasial utbildning.
Jämfört med november 2019 ökar stödet bland personer som är 65 år och äldre samt bland personer med förgymnasial utbildning. Stödet för Centerpartiet minskar bland kvinnor, bland personer i åldrarna 30-49 år, bland inrikes födda och bland personer med gymnasial utbildning.