Regeringen vill lägga ett tioårigt perspektiv i forskningsproposition men har ett ”särskilt fokus på 2017-2020” i propositionen.
 
de viktigaste målen är
* Den fria forskningen ska värnas, men forskningen ska styras om för att möta ”globala och nationella samhällsutmaningar”.
* De prioriterade samhällsutmaningarna är klimat, miljö, hälsa, ökad digitalisering, ett hållbart samhälle och förbättrade kunskapsresultat i skolan.
* Anslag till för ”forskning och utbildning på forskarnivå” ska ökas.
* Universitetens samverkan med samhället och sambandet mellan utbildning och forskning ska stärkas.
* Investeringarna i innovation, till exempel en förstärkning av strategiska innovationsområden, ska kopplas till prioriteringarna i regeringens samverkansprogram för forskning och innovation via Nationella innovationsrådet. De prioriterade programmen är: Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science samt Uppkopplad industri och nya material.