Omsättningen totalt ökade 1,9 procent till 7,45 miljarder kronor. Av detta låg det statliga stödet oförändrat 4,4 miljarder kronor. Nettoomsättningen minskade med 2,0 procent till 2,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrade från -40 till 0 miljoner kronor. Resultat före skatt ökade från 15 till 81 miljoner kronor.

Antalet anställda uppgick till 17 908 (17 401).
 

Under året fick Samhall in emedicinteknikbolaget Bactiguard som ny kund, men fick också till nya affärer hos redan befintliga stora kunder som mathandels-koncernen Axfood och möbeljätten Ikea.
 
UPPDATERING: Axfood och Ikea är inte nya kunder hos Samhall, som det tidigare stod i artikeln.