Göran Arrius säger till Jusektidningen:

”Uppdraget lockar med sin möjlighet att påverka. Det ger mig till exempel tillfälle att med ännu större bredd driva samma frågor som jag gjort som ordförande för Jusek, bland annat invandrarakademikernas situation. Med tanke på den finansiella kris vi är på väg in i är det viktigt att ännu fler akademiker ser att de har nytta av att vara medlemmar i ett Sacoförbund. Jag ser också utmaningar när det gäller rörligheten på arbetsmarknaden, det vore bra för Sverige om folk bytte arbete lite oftare.”