Reformisterna anser sig nu vara den största S-föreningen och utesluter inte att göra anspråk på ledande positioner i partiet. Reformisternas ordförande Markus Kallifatides berättar hur föreningen ska förvalta sitt mandat när det gäller politik, partiledare och valstrategi för Socialdemokraterna.

Reformisterna spurtade för att få in så många medlemmar som möjligt före februari månads utgång. Detta för att antalet röster vid Socialdemokraternas kongress baseras på antalet medlemmar.

Markus Kallifatides är nöjd med medlemsvärvningens slutspurt.

– Det strömmade in 500 medlemmar på sluttampen. Nu är vi runt 5 200 medlemmar, säger han.

Hur ska då Reformisterna förvalta medlemmarnas intressen vid Socialdemokraternas kongress som hålls 3-7 november 2021 i Göteborg?

– När man går med i Reformisterna går man med för att man ställer sig bakom den inriktning för partiet och landet som föreningen står för. Medlemmarna kan räkna med att alla förtroendevalda, styrelsen och de som agerar kongressombud kommer att göra allt för att det fattas beslut på S-kongressen i linje med våra förslag, säger Markus Kallifatides, som sammanfattar Reformisternas inriktning så här:

– Det är en bra mycket progressivare ekonomisk politik, med rättvis omställning till nya jobb och förbättrad välfärd i hela landet.

Är det något ni särskilt ska driva igenom?
 – Det är svårt att bedöma i det här läget. Socialdemokratin i stort är inte ute på banan än. Alla har inte haft sina distriktskongresser än. Jag är övertygad om att det finns en stark opinion för en mer offensiv ekonomisk politik med hjälp av lånefinansierade investeringar, det finns ett stort stöd för ett mer progressivt skatteuttag och inte minst en rejäl satsning på välfärden och socialförsäkringssystemet som inte ligger i linje med samhällets behov. Sedan tror jag att det finns en stark klimatomställningsopinion, men det är mer en debatt om olika vägval.

Hur ska partiet gå till val tycker Reformisterna?
 – Som förening har vi inte fattat ett sådant beslut. Utgångspunkten har varit att vi ska agera som om Socialdemokraterna är ett eget parti och få en egen majoritet, men vi tror inte att det är troligt och inser att det kan bli ett annat läge. Men det får man ta ställning till efter ett val.  Det är viktigt att Socialdemokraterna går till val på sina egna idéer.

Hur tänker ni i partiledarfrågan?
– Vi har inte tagit något sådant beslut. Vi har inte frågat våra medlemmar. Där har föreningen inte någon linje.

Kommer ni att ta upp partiledarfrågan före kongressen?
 – Vi får se. Det beror på vad som händer. Men jag är övertygad om att det är sakpolitiken som är avgörande. Om vi inte lägger om politiken, så är inte det andra så viktigt. Det kommer att bli dåligt då.

Ni säger att ni är den största S-föreningen. Vilken styrka ger det er?
 – Det ger en stor styrka och jag hoppas vi får respekt för det organisationsarbete vi gör när folk stegvis får veta vad vi står för. Och mandaten från våra medlemmar att vi ska driva våra 14 motioner är solklart. Det ger en väldig styrka särskilt i Stockholms partidistrikt.

Kommer ni att ta ledande poster?
 – Det kan jag se som en möjlighet. Men nu ska vi först driva våra 14 motioner och det kommer vi att göra. Givetvis med andra som är för liknande förslag.

Hur stor möjlighet har ni att få igenom era motioner?
 – Jag tror att möjligheterna för en stor del av innehållet är oerhört goda. Men i exakt vilken form, det blir en annan sak. Jag tror majoriteten i vårt parti ligger nära våra sakpolitiska förslag.

Ni och partiledningen verkar ligga något ur takt vad gäller politisk inriktning. Vad händer då?
 – Vi får se vad skillnaden består i och vad som har händer. Det får bli en fråga efter partikongressen. Röstar den inte i linje med våra förslag, får det bli en diskussion till hur föreningen ställer sig till det. Det måste vi fråga våra medlemmar om. Det kanske blir någon form av modifierat angreppssätt. Men det är för tidigt att säga.