Det är Camilla Waltersson Grönvall, skoltalesperson för Moderaterna, som presenterar förslagen i Svenska Dagbladet, lagom till fritidshemmets dag.

Moderaternas fritidsförslag

* Skolverket ska se om det går att ta fram ett nationellt riktmärke för gruppstorlek.
* Fritids inkluderas i de nationella skolsatsningarna, med bland annat som gruppstorlek, karriärtjänster och läxläsning.
* Fritids får en egen läroplan.
* Fritidshemmet får "aktivitetslyft", som ser till att barnen erbjuds motion och i samarbete med lokala idrottsföreningar.