Den börsnoterade rekryteringskoncernen Wise ska sätta sitt dotterbolag inom medarbetarundersökningar, Brilliant Future på börsen. Så här mycket tänker sig ägarna att få för bolaget.

Beslut om avknoppning och notering för 7 390 860 Brilliant Future på Nasdaq First North ska tas av Wise på årsstämman 12 maj.

Aktieägarna i Wise kommer att erbjudas rätt att förvärva totalt 7 390 860 aktier för 13 kronor styck, vilket skulle ge intäkter på 96 miljoner kronor. Då tänker sig Wide att lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner kronor till och ingå ett låneavtal om runt 27 miljoner kronor till Brilliant Future.

Wise säger sig har erhållit förvärvsförbindelser om på 64 miljoner kronor och garantiåtaganden på 32 miljoner vilket är 100 procent av erbjudandet.

Wise räknar med en nettoförsäljningslikvid på runt 90 miljoner kronor, pengar som ska gå till att finansiera låneavtalet med Brilliant Future och stärka Wise balansräkning.

Förutom 40 miljoner från ägartillskottet får Brilliant Future in 52- 74 miljoner kronor som ska användas till produktutveckling och expansion utanför Sverige.

Brilliant Future har idag 89 anställda och tappade 3,1 procent av omsättningen under 2020 till 97 miljoner kronor.  Rörelseresultatet minskade från 1,6 till -3,8 miljoner kronor. Antalet medarbetare ökade under 2020 från 72 till 81.