Akavia, som bygger på en sammanslagning mellan de två fackförbunden Jusek och Civilekonomerna, är klara med sin första årliga medlemsstatistik.

Akavia bildades 2020 och nu redovisar det nybildade förbundet sina medlemssiffror för första gången. Akavia ingår i centralorganisationen Saco, som tidigare har redovisat sina medlemsförbunds medlemsantal. Men siffran har inte varit korrekt, enligt Akavia, som i stället hänvisar till egna siffror.

Enligt Akavias egna statistik har antalet medlemmar vid årsskiftet ökat med 1,7 procent till 131 432, jämfört med årsskiftet 2019/2020.

Antalet yrkesverksamma medlemmar har ökat med 4,2 procent till 100 189. Det motsvarar 4 040 nya yrkesverksamma medlemmar.