Socialdemokraterna signalerar inför budgetförhandlingarna att partiet vill driva igenom den före detta SKL-chefen Håkan Sörmans förslag om ytterligare miljarder från rika kommuner/landsting till fattiga. Östergötland, Västra Götaland och Uppsala hör till länen som får mest ökade kostnader.

Förslaget innebär att omfördelningen ökar för både kommuner och landsting, från 9,7 till 11,5 miljarder kronor, totalt 1,8 miljarder kronor.  Ökningen ger störst skillnad för landstingen där omfördelningen ökar från 2,2 miljarder kronor till 3 miljarder kronor, 800 miljoner kronor.

I Håkan Sörmans utredning finns tabeller som visar hur det nya förslaget slår mellan regionerna. Dock är siffrorna från 2018 och kommer att justeras efter befolkningsutvecklingen när statistik från SCB finns framme i oktober 2019.

Västra Götaland, som redan betalar den högsta avgiften, kommer att få betala ytterligare drygt 150 miljoner kronor ytterligare. Uppsala läns nota ökar med runt 130 miljoner kronor. Uppsala är i den i särklass största bidragsgivaren per capita. Östergötland tappar 200 miljoner ytterligare. Stockholm får minskade bidrag med drygt 1,7 miljarder och hör också till förlorarsidan.

Kronoberg, Västmanland, Jönköping, Jämtland och Värmland hör till vinnarna.  Per capita är blir Jämtlands län den i särklass största mottagaren följt av Dalarna.