–  Regeringen måste agera. Sverige har världens största chans att ligga långt fram i klimatomställningen samtidigt som vi kan skapa välstånd för Sverige. Vi kan inte låta Sverige sumpa den chansen för ett bisarrt krig mot vindkraft. Det är dags att släppa prestigen och göra det som krävs, säger Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.

Hon anser att regeringen har försämrat förutsättningarna för vindkraften.

– Bromsen för vindkraft som har konstruerats i Tidöavtalet riskerar att hindra nödvändig elproduktion, säger Magdalena Andersson, som också slår fast att:

–  Sverige behöver lite mindre akademisk diskussion och symbolpolitik och lite mer verkstad på det som skapar mer el här och nu.

Socialdemokraternas sex förslag för fördubblad elproduktion
* prioritera de projekt för havsbaserad vindkraft som ligger på bordet.
* halvera tiden för tillståndsprocessen för havsbaserad vindkraft.
* dra tillbaka, aviserade ”försämrade villkor” för havsbaserad vindkraft.
* ta vara på vindkraftens potential.
* utbyggnaden av gröna kreditgarantier ”måste ges på lika villkor” till alla ”investeringar i fossilfri elproduktion”.
* långsiktiga regler för svensk energiproduktion.