Socialdemokraternas EU-parlamentariker Erik Bergkvist har en ny radikal lösning för hur den eviga frågan om hur den månatliga flytten av EU-parlamentet mellan belgiska Bryssel och franska Strasbourg ska lösas.

Flyttkarusellen kostar runt 2 miljarder kronor per år i enbart resekostnader och belastar utöver det klimatet. Men trots många försök har inte frågan kunnat lösas. Erik Bergkvist tror sig ha hittat en lösning.

– Jag kan bara instämma i att det känns väldigt konstigt att flytta, men det är tydligt reglerat i fördraget och jag undrar om någon tror att Frankrike kommer att släppa parlamentets officiella säte som är Strasbourg. Då tänkte jag att vi kanske ska vara i Strasbourg hela tiden i stället. Det bedömer jag som enklare.

Har du räknat på förslaget?
 – Nej, men det är klart att resekostnaderna skulle sparas in. Sedan förstår jag ju att det kommer att tillkomma kostnader för att institutionerna i Bryssel ligger kvar och de måste man hålla kontakt med. Sedan går mycket att sköta med videolänk. Det har corona visat.

Kanske behöver flygförbindelserna till Strasbourg byggas ut?
 – Vi kommer med automatik att få bättre flyg och tågförbindelser till Strasbourg. Sedan glömmer vi att Strasbourg ligger mitt i. Många kommer att kunna åka buss dit.

Socialdemokraternas partigrupp i EU-parlamentet ställer sig dock inte bakom Erik Bergkvists idé.

– Jag vet inte om min partigrupp har någon specifik uppfattning. Vi är överens om att vi ska få slut på flyttcirkusen. Men vi har inte tagit något beslut om hur vi gör i praktiken.

Ska du driva din idé på något sätt?
 – Jag kommer att testa den nu och se. Vi har pratat om flyttcirkusen långt före Sverige kom med i EU. Det verkar ju inte att gå att göra något åt det. Då får vi antingen göra något nytt. Och då säger jag att Strasbourg är den enkla lösningen. Går inte det, kanske vi ska börja diskutera andra saker i stället. Då kanske vi får släppa det här.

Vad tror du att du kommer att få för reaktioner?
 – De kommer att bli blandade. En del kommer att säga att det skulle bli längre till andra institutioner i Bryssel, men det är alltid en avvägning. Vi ska ju inte ha allt på samma ställe. ECB ligger i Frankfurt och europeiska investeringsbanken ligger i Luxemburg och läkemedelsmyndighet i Amsterdam. Så vi har en princip att hela EU ska ta del av de institutioner som finns. Och det är en tydlig signal på att Strasbourg är parlamentets hemvist. Det blir besvärligare att hålla kontakten med vissa institutioner och lättare med andra.