– För det första är det beklaglig att det inte  blev någon rekonstruktion. Det hade inneburit ett klart besked för de anställda och inte minst underleverantörerna. Det är slår hårt mot fordonsklustret, inte mins i Västsverige, säger Lars Johansson.
– Jag vet inte om Saab kommer att överklaga. Det återstår att se. Situationen är bekymmersam.
Lars Johansson tycker att regeringen kunde ha agerat snabbare.
– Regeringen ska inte bara titta på.
Lars Johansson anser att den ryske affärsmannen Vladimir Antonov borde ha fått gå in i Saab.
– Riksgälden har godkänt Antonov och jag är förvånad över att regeringen inte har agerat. De hade kunna säga ja, men de avvaktade, trots att riksgälden hade gett klartecken.
 
Lars Johansson tycker att regeringen har agerat passivt under hela Saab-krisen.
 
– En regering ska agera i situationer som är besvärliga och inte bara vänta in. Regeringen ska vara på bettet och driva en aktiv politik. Men regeringen har varit oerhört avvaktande till fordonsindustrin.
Under krisen var regeringens villkor till underleverantörerna så hårda att lika gärna hade kunnat gå till en bank och låna pengar. Det är ingen aktiv politik som i andra länder.
 
Hur hade ni (s) gjort?
– Det kan jag inte svara exakt på. Jag kan konstatera att när Socialdemokraterna var i regering var vi aktiva i att stödja fordonsindustrin att utveckla sig vidare när det krisade i Saab i början på 2000-talet. Men den här regeringen har inte varit aktiv i att knyta till sig fordonsindustrin och diskutera vad som kan stärka den. Vi är ett litet land som haft möjlighet att utveckla globala företag i fordonsbranschen. Det kan vi bara göra om stat, fack och företag jobbar ihop och om vi är duktiga på forskning och utbildning.
 
Skulle regeringen skjutit till pengar?
– Nja, jag pratar inte om pengar. Mer om återhållsamheten till Antonov. Han var ju godkänd av Riksgälden. IF Metall har flera gånger frågat varför regeringen inte kan ge besked om Antonov.