Efter två år levererar Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet sina förslag på DN Debatt. Bland annat föreslår arbetsgruppen, som har finansminister Magdalena Andersson som sammankallande, en särskild miljonärsskatt.

Här är de konkreta delarna i förslagen som presenteras i sin helhet på DN Debatt:

* Dagens skolval ska reformeras i grunden.

* SFI, yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar ska stärkas och byggas ut.

* Möjligheten att anvisa arbetslösa till reguljär utbildning ska öka.

* En miljonärsskatt ”bör införas, som träffar de med stora förmögenheter men undantar bostäder och kombineras med ett tak”.

* Statsbidragen räknas upp årligen i relation till pris- och löne­utvecklingen.

* Ett mål om att andelen tillsvidareanställda på heltid i välfärden inte får understiga 90 införs.

* En bredare översyn av skattesystemet för att stärka principen om skatt efter bärkraft är nödvändig.

* Taket i a-kassan höjs.

Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet
Magdalena Andersson (s), finansminister
Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), kommun­styrelsens ordförande i Malmö
Bodil Hansson (s), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall
Fredrik Olovsson (s), tidigare riksdagsledamot
Philip Botström, ordförande SSU
Ola Pettersson, chefsekonom LO