Det innebär att 1,7 miljarder kronor betalades ut, enligt uppgifter från  Almega Hemserviceföretagen.

12 av 15 rut-tjänster har ökat, medan vitvaror, it och flytthjälp minskade under första kvartalet 2023.

Städtjänsterna ökade med 3,5 procent och står för över 72 procent av alla tjänster som utförts i år, följt av trädgårds- och flytt-tjänsterna på 10 procent vardera.

”Det är ett styrkebesked för branschen att efterfrågan på rut-tjänster fortsätter att öka, trots det tuffa ekonomiska läget för hushållen. Men konjunkturen har satt sin prägel på så sätt att antalet nya kunduppdrag inte ökar i samma takt som tidigare”, kommenterar Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert, Almega Hemserviceföretagen.