Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv ville att klimatkrisen skulle tas upp på dagordningen under Folk och försvars rikskonferens som en säkerhetsfråga.

Det framgår av brev som Martin Ärnlöv skickat till utrikesminister Ann Linde (s) och inrikesminister Mikael Damberg (s). Konferensen pågick mellan 12-14 januari i Sälen.

“Klimatförändringarna kan också bidra till att konflikter uppstår eller förvärras. Att klimatförändringarnas konsekvenser behöver betraktas som en säkerhetsfråga är tydligt”, skriver Martin Ärnlöv.

Att inte göra något kommer att ha ett högt pris. 108 miljoner människor världen över är beroende av humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer, anser Svenska Röda Korset.
Skogsbränderna sommaren 2018 då över 50 skogsbränder ledde till den största europeiska räddningsinsatsen någonsin då 25 000 hektar skog brann upp är ett exempel på det, skriver Martin Ärnlöv.

Tonchi Percan