Föredragande om den nya chefspolicyn var personalchefen Per Bergdahl samt avdelningschefen Katrin Gramenius.

Den nya rekryteringsprocessen ska gälla för samtliga chefsanställningar, det vill säga avdelningschef, enhetschef, kanslichef, sektionschef och biträdande chef. Processen ska bestå av sex steg och som praktiskt stöd kommer det att finnas mallar och formulär tillgängliga på nätet.

 
Det betonas att rekryteringen framförallt ska vägledas av de krav som ställs i annonsen och inte efter kön, ålder, namn eller familjeförhållandet
 
sex steg för chefsrekrytering till riksdagen
Förberedelser
Kravprofil
Urval och intervjuer
Referenstagning och erbjudande av anställning
Säkerhetsprövning och MBL
Beslut om anställning
 
Tonchi Percan