I fall av krishändelser borde riksdagens hemsida ha ett alternativ. En sådan reservhemsida ska innehålla något mindre information och kunna nås via webbhotell.
 
Det är riksdagsdirektören som har fattat det beslutet och en förstudie ska vara klar den 29 maj 2015. Informationsenheten i samråd med säkerhetsenheten, juridiska enheten och it-avdelningen ska ta fram riktlinjer.
 
Gruppen som leder arbetet består av Karin Hedman, Anna Olderius, John Arentoft, Helén Törnqvist och Karin Engberg.
 
Tonchi Percan