Det börsnoterade undersökningsföretaget gjorde sitt bästa rörelseresultat någonsin under det tredje kvartalet.  Samtidigt fick bolaget statsstöd för korttidspermittering.

Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 3,2 procent (valutajusterat) till 57 miljoner kronor. Rörelse ökade till 5,9 (-13,9) miljoner kronor. Nepa har haft 100 personer korttidspermitterade och resultatet inkluderar ett statsstöd på 3,4 miljoner kronor.

”Den främsta förklaringen till resultatlyftet är personalkostnaderna som minskat väsentligt jämfört med för ett år sedan. Även övriga rörelsekostnader har reducerats markant”, skriver vd P-O Westerlund i kvartalsrapporten.