Regeringskansliets upphandling av kommunikationstjänster för nästa två år är avlutat. 105 byråer var med och slogs om upphandlingen som uppskattas vara värd 60 miljoner kronor.
 
Bland pr-byråerna återfinns JKL i tre kategorier medan Kreab, Grayling och Gullers finns i två kategorier. Prime finns endast med i en kategori, den kanske något minste prestigefyllda kategorin Genomförande av informations- och kommunikationsinsatser.
 
Här är byråerna som kan vara med och dela på regeringens köp av kommunikationstjänster i rangordning.
 
Strategisk kommunikationsrådgivning
1.Gullers Grupp Informationsrådgivare AB
2.Grayling & Citigate Norden AB
3.Kreab Gavin Anderson
4.JKL AB
 
Finansiell kommunikation
1.Grayling & Citigate Norden AB
2.Intellecta Corporate AB
3.JKL AB
 
Finansiell kommunikationsrådgivning i samband med företagstransaktioner
1.Kreab Gavin Anderson
2.JKL AB
3.Brunswick Group Nordic AB
 
Genomförande av informations- och kommunikationsinsatser
1.Blomquist Annonsbyrå AB
2.Futurniture AB
3.ETC kommunikation
4.Granath Euro RSCG
5.Prime Public Relations i Sverige AB
 
Innehållsproduktion för rörlig bild
1.Zoom Vision Mamato AB
2.ETC kommunikation AB
3.Hej Produktion! HB
 
Webbutveckling <100 000
1.Cloud Nine AB
2.Bazooka AB
3.Intellecta Corporate AB
4.Futurniture AB
5.Hallvarson & Halvarsson
Undersökningstjänster
1.Markör Marknad och Kommunikation AB
2.Gullers Grupp Informationsrådgivare AB
Personaluthyrning inom informationsområdet

Webbutveckling >100 000
1.Inhouse AB
2.Kvadrat Stockholm AB
3.Citat Group AB
Strategisk design (förnyad konkurrensutsättning, dvs ingen inbördes rangordning)
Identity Works
Futurniture AB
Essen International AB
Pangea design
Rewir AB