Regeringskansliets nuvarande logga är från 1997 när flera olika departement slogs samman till en myndighet.
Dagens grafiska profil anses inte ge ändamålsenligt stöd för regeringens och regeringskansliets kommunikation.
Den nya grafiska profilen ska bidra till “myndighetens förtroendeskapande genom att kommunikationen görs mer tillgänglig och begriplig för medborgarna” står det i uppdraget.
 
– Det handlar om att vi har en grafisk profil som är från 1997 som är avsedd för tryckt material och som vi måste uppdatera så att den fungerar med de digitala kanaler och den digitala teknik som vi har idag. Om arbetet sedan skulle visa att vi bör justera logotypen så får vi ta det beslutet då. Syftet med uppdateringen är att den grafiska profilen ska bidra till effektivare arbetssätt internt och skapa en tydligare avsändare gentemot medborgare och andra målgrupper. Uppdateringen är ett led i det löpande arbetet att effektivisera myndighetens arbete, säger Cajsa Holm Gamrell presskommunikatör på regeringskansliet till Dagens Opinion.
 
 tidsplanen är följande:
* övergripande idé oktober/nov 2012 budget 200 000 kronor
* grafisk profil, innehåll december 2013, budget 850 000 kronor
* manual och dokumentation januari 2014, budget 800 000 kronor

Tonchi Percan