Det blir tuffare tag mot gängkriminalitet, stora pengar till tåginfrastruktur och ett utbyggt försvar finansierat av bankskatt.  Detta enligt statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring.

Stefan Löfven (s) höll ett inkluderande tal där statsministern betonade att alla, från medborgare till arbetsmarknadens parter ska bygga landet starkare än tidigare och ”hela samhället måste vara med”. Regeringen gör sitt och lägger in 100 miljarder kronor till ändamålet.

Stefan Löfven återkom också flera gånger till de ”revor i samhället” som hade tydliggjorts av corona-krisen.

Här är de viktigaste sakerna som Stefan Löfven tog upp i sin regeringsförklaring:

Reformering av arbetsförmedlingen.

Utbyggnad av kunskapslyftet, särskilt inom bristyrken.

Forskningsproposition ska presenteras i höst

Arbetsmarknaden ska moderniseras samtidigt som balansen mellan parterna upprätthålls.

Den digitala infrastrukturen ska fortsätta att byggas ut.

Förbättrade möjligheter att leva på landsbygden.

Sverige ska bli ”världens första fossilfria välfärdsland” och är ledande inom elektrifiering vilket gynnar svenska företag.

Den försa klimathandlingsplanen genomförs

En större satsning på tågen (sannolikt höghastighetsbanan) kommer i infrastrukturpropositionen 2021.

Förutsättningar för besöksnäringen ska förbättras.

Första handlingsplan för en cirkulär ekonomi ska tas fram.

Nya avgifter för engångsplast

Ett särskilt pensionstillägg på 600 kronor per månad för pensionärer med låg lön, skillnaden i skatt mellan pensionär och anställd tas bort helt.

Äldreomsorgslyft med kostnadsfri utbildning till undersköterska, som blir en egen yrkestitel.

Särskilda beredskapsapotek ska införas.

Skolinspektionen får ökade möjligheter att stänga skolor med ”stora brister”.

”Betydande tillskott” till försvaret.

Det civila försvaret förstärks kraftigt

Ett cyber-säkerhetscentrum anläggs.

Bankskatt ska finansiera ökade anslag till försvaret.

Sverige ska vara ledande inom ”feministisk utrikespolitik”.

Skärpta straff för rekrytering till kriminella gäng och gängrelaterade brott skärps.

Straffrabatt för unga avskaffas vid ”allvarliga brott”.

Kommuner ska få ett i lagstadgat ansvar för att tonåringar inte ska hamna i kriminalitet.

En nationell strategi för att motarbeta våld mot barn tas fram.

Ett särskilt ”hedersbrott” införs.