I regeringens tilläggsdirektiv står att "kommuner ska ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor avsedda att drivas i vinstsyfte".
 
Detta har fått i gång debatten om ett kommunalt "veto" och flera oppositionspartier är kritiska och anser att den blocköverskridande friskoleöverenskommelsen står på spel.