Det innebär att överskottsmålet på  1 procent av BNP i offentlig sparande överges.  Målet infördes av en socialdemokratisk regering för 20 år sedan, men skrotas nu av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det framgår av ett debattinlägg undertecknat av statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson (s) och finansmarknadsminister Per Bolund (mp).

"Statsskulden ligger på en stabilt låg nivå och ­förtroendet för ­Sveriges offentliga finanser är högt", anser trion.
De tar också fasta på att sparandet ligger på minus: "För närvarande ligger dock det finansiella sparandet långt under målnivån på en procent av BNP. Förra året var underskottet i den offentliga sektorn 2,1 procent av BNP. Det betyder att den offentliga sektorn i Sverige saknade ungefär 85 miljarder, eller nästan 9 000 kronor per invånare, för att betala löpande utgifter och räntorna på statsskulden. Även om man tar hänsyn till konjunkturen har Sverige ett stort underskott. Det räcker alltså inte med en bättre konjunktur för att komma tillbaka till målnivån. I dagsläget skulle det krävas sammanlagda nedskärningar och skattehöjningar på cirka 75 miljarder för att nå ett strukturellt överskott om en procent."
Regeringen vill kunna gasa i dåliga tider och bromsa i goda:
"Eftersom Sverige i nuläget har betydande underskott i de offentliga finanserna vore det tveksamt att bedriva en åtstramande finanspolitik i syfte att nå nuvarande målnivå för att sedan avveckla detta sparande i en situation där konjunkturläget bedöms vara betydligt bättre än i dag. Det skulle innebära en stimulans av ekonomin vid fel tidpunkt och ge en icke-önskvärd ryckighet i finanspolitiken".