Regeringen föreslår att myndigheter ska kunna ta ut förskott av aktörer som vill ta ut allmänna handlingar.

Detta för att komma till rätta med okynnesuttag av allmänna handlingar och aktörer som inte betalar för sig. En myndighet ska ”i ett enskilt fall kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut”.

Detta kräver förändring av offentlighets- och sekretesslagen.

Den föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.