I ett meddelande på den mindre medieintensiva lördagen kommer besked från regeringen om att regeringen via budgetpropositionen ska införa Anders Borgs impopulära förslag.
 
Anders Borgs förslag ansågs missgynna småföretagare och motarbetades av Centerparties Annie Lööf men även Miljöpartiets Mats Pertoft.
 
Regeringen vill att Sveriges företag ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå varje månad i stället för kontrolluppgifter en gång per år.
 
Regeringen vill komma åt skattefusk bland företag. Regeringen räknar med ”positiva offentligfinansiella effekter” på 2 miljarder kronor årligen. Systemet ska införas med start 1 juli 2018.
 
Företagarna tänker liksom förra gången det begav sig 2013, stoppa förslaget.
 
"Det är ytterst märkligt att regeringen går vidare med ett förslag som tidigare har fått massiv kritik. Det handlar framförallt om att konsekvensanalysen är bristfällig, att det skulle innebära en stor ökning av uppgiftsbördan för företagen", skriver  Günther Mårder, vd Företagarna, i en kommentar.