Statskontoret ska titta på hur Arbetsförmedlingen jobbar och senast februari 2016 lämna förslag på hur arbetet kan utvecklas. Statskontoret ska också analysera risker i myndighetens pågående förändringsarbete.
 
”Jag vill att Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsaktör som kan arbeta med att se till att de lediga jobben tillsätts så att vi får en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning måste säkerställa detta”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.
 
Utredningen kommer efter att regeringen uppmanades av riksdagen att återuppta en Alliansutredning som regeringen lade ner.