Den som hade hoppats på ändrad moms, riskerar att bli aningen besviken.
 
– Det handlar inte om att ändra skattesatserna. Terminologin i lagen ska ses över så att den blir mer överskådlig och enklare att förstå och anpassa till EU-rätten. Det är huvuddelarna i utredningen, säger Lars Mattisson, kansliråd på skatte- och tullavdelningen.
 
Lagen har inte ändrats sedan 1994, ungefär då internet blev allmänt tillgängligt.
– Sedan dess har det gjorts många ändringar som kanske har bidragit till att lagen är en aning svåröverskådlig, dristar sig Lars Mattisson att spekulera i.
Regeringen har ännu inte utsett en utredare.
Utredningen ska vara klar senast den 1 april 2019.